Money

Mentor představuje dětem peníze a byznys jako efektivní nástroje, se kterými se mohou pustit do naplňování svých plánů a potřeb, čímž ovlivní nejen svoje životy, ale i životy prostředí, ve kterých žijí.

Math

Matematika je bezvadná věc a Mentor cítí, že voní. Přáním Mentora je, aby školáci sami hledali vůně matematiky a aby se o nich nebáli mluvit. Čím dříve školáci vůně objeví, tím lépe!

English

Mentor Language Services is a boutique service, established to serve the needs of businesses and individuals who want the type of tailored English services that large Language Schools can‘t provide.